#มูStory พาไหว้พระ ฝากดวงแก้ปีชง หรือถ้าไม่ชงก็มาไหว้ขอพระกันได้ ที่วัดเล่งเน่ยยี่ค่ะ | #Jellstory

#มูStory พาไหว้พระ ฝากดวงแก้ปีชง หรือถ้าไม่ชงก็มาไหว้ขอพระกันได้ ที่วัดเล่งเน่ยยี่ค่ะ | #Jellstory