Tag

ท่องเที่ยวอาเซียน

Abroad, Journey

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพุกาม, ประเทศพม่า

เทียวพุกาม ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเถอะ เรื่องน่ารู้ก่อนจะมาเที่ยวพุกาม, พม่า – มาพม่า ถ้าจะมาเที่ยวไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องทำวีซ่าเสียเงิน…

Continue reading
Abroad, Journey

สรุปทริป 4 วัน 4 คืนในเสียมเรียบ กัมพูชา …เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวเขมร

– กัมพูชาเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกับไทย และมีปัญหาขัดแย้งกันบ่อยๆ เดี๋ยวจะบอกสาเหตุให้ว่าทำไม – กัมพูชาไปง่ายมาก สามารถนั่งเครื่องบินแค่ ชม เดียว หรือจะประหยัดหน่อยก็นั่งรถทัวร์…

Continue reading
Close
ปิดโหมดสีเทา