เป็นนิทรรศการที่เจลตั้งใจมาดูจริงๆค่ะ ก็เลยอยากชวนให้ทุกคนได้มาดูกันเพราะว่าเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ BACC หรือ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ค่ะ

 

สำหรับนิทรรศการนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ในการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหมดนี้ มีจำนวนทั้งหมด 200 ภาพ โดยมีผู้จัดเก็บอย่าง คุณนิติกร กรัยวิเชียร เป็นภัณฑารักษ์

 

และก็ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน คือ นิทรรศการเรื่อง “พระราชาในดวงใจ” และ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ” โดยจัดแสดงอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ค่ะ

เราสามารถรับชม นิทรรศการเรื่อง “พระราชาในดวงใจ” ก่อน แล้วค่อยเดินขึ้นไปด้านบนนะคะ

 
สำหรับนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
 
 
สำหรับ นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ นั้นเป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (CR : http://www.bacc.or.th/)

 
นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คุณอภิศักดิ์  สนจด จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-12 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
 

    

 

สำหรับนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” นั้น ได้มีการโดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย แสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ห้องที่เจลชอบมากๆ คือห้องนี้ค่ะ เป็นห้องเกี่ยวกับของใช้ส่วนพระองค์ และภาพที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่หาได้ยากยิ่งค่ะ ห้องนี้จะสามารถเข้าชมได้เพียงรอบละ 15 คนเท่านั้นค่ะ

 

 

 

มาถึงชั้น 9 แล้ว กับนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดแสดงครั้งนี้ ได้แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่

  1. ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์
  2. ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง 

 

 

ช่วงต้นรัชกาล

 

ช่วงกลางรัชกาล

 

 

ช่วงปลายรัชกาล

 

สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาจัดงาน :

  • นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-12 พฤศจิกายน 2560 
  • นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”  จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561

เวลา : 10:00 – 21:00 น. (หยุดวันจันทร์)

ค่าใช้จ่าย : เข้าชมฟรี

หมายเหตุ : กรุณาฝากกระเป๋าที่มีขนาดเกิน A4 ก่อนเข้าชมนิทรรศการที่เคาน์เตอร์ ชั้น 5

 

แผนที่

Comments

comments