ตอนที่เราต้องการกำลังใจ เขาไม่เห็นอยู่เป็นกำลังใจให้เราเลย ตอนนี้ต้องตั้งสติตัวเองเยอะๆ.. ใครบางคนหายไป เราถึงเกิดคำถามว่า ทำไม แต่ในที่สุดแล้ว ไม่ว่าคำตอบของเขาคืออะไร มันชัดเจนเกินกว่าที่จะไปถามอะไรแล้ว เราคงต้องถอยกลับมาอยู่ในที่ของเรา