ปิดตาข้าง ปิดหูข้าง เปิดใจบ้าง แล้วจะพบทางสว่างที่ทำให้มีความสุขอีกหลายเส้นทาง

Comments

comments