Diary, Entertainment

PERSEPOLIS กับอารยธรรมเอเชียใต้

PERSEPOLIS เป็นภาพยนตร์การ์ตูน ที่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนามว่า MARJANE SATRAPI ในภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงวิถีชีวิตของหญิงสาวคนนั้น เธออยู่ในเหตุการณ์สำคัญๆหลายเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆของประเทศอิหร่าน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ครอบครัวและสังคมของเธออย่างมาก ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง…

Continue reading