Tag

คู่มือเที่ยวพม่า

Abroad, Asia, Journey

Pyin Oo Lwin : ชมเมืองแสนโรแมนติกกลางหุบเขาของพม่า (เมเมียว)

ใครจะรู้บ้างว่า ในประเทศพม่ามีเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขา รายล้อมไปด้วยป่าสนและเราจำเป็นต้องไต่ระดับน้ำทะเลเพื่อไปถึง จะมีอากาศเย็นๆ แสนโรแมนติก มีรถม้าน่ารัก และบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลแบบอังกฤษซ่อนตัวอยู่ในเมืองแห่งนี้   พินอูลวิน หรือคนทั่วไปเรียกกันว่า…

Continue reading
Abroad, Journey

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพุกาม, ประเทศพม่า

เทียวพุกาม ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเถอะ เรื่องน่ารู้ก่อนจะมาเที่ยวพุกาม, พม่า – มาพม่า ถ้าจะมาเที่ยวไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องทำวีซ่าเสียเงิน…

Continue reading
Close