Diary, Life

เรื่องเล่าจากรถมาสด้า…

เรื่องเล่าจากรถมาสด้า… สมัยก่อนตอนข้าพเจ้าอยู่อนุบาล บิดามักจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนทุกๆวัน แต่พอขึ้นประถม 1 ด้วยความที่คนที่บ้านไม่ว่าง(บ้านเป็นอู่รถยนต์ บางครั้งจะมีช่างในอู่ขี่รถมอไซค์ไปส่ง) บิดาและมาดาต่างมีภาระและงานเยอะขึ้นในช่วงเช้า ข้าพเจ้าจึงถูกถัดขึ้นให้มีคนไปรับไปส่งแทน โดยข้าพเจ้าจะถูกส่งไปโรงเรียนตอนเช้าในทุกๆวัน…

Continue reading